Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ingångssidan

Innan vi går vidare måste litet av förvirringen kring vad den sida som inleder webbplatsen egentligen skall heta röjas upp.

Datatermgruppen förespråkar ”Ingångssida” – som lämpligen kan förkortas till ”Ingång” i menyer och sökväg – eller ”Förstasida”. 24-timmarswebben ”Startsida” (ett ord som enligt Datatermgruppen betyder den sida som webbläsaren är inställd att starta med). Du får välja vilken auktoritet du vill följa.

Är du inte auktoritetsbunden finns även den populära varianten ”Hemsida”, men ordet kan ge upphov till förvirring eftersom det också kommit att betyda hela webbplatsen. Däremot fungerar ”Hem” bra i menyer och sökväg. Personligen är jag förtjust i att korta ner det otympliga ”Startsida” till ”Start”, men det är förmodligen att bryta mot 24-timmarswebben.

Ibland döps ingångssidan utifrån sitt huvudsakliga innehåll och kallas ”Löpsedeln”.

Notera också att namnet till trots är det långt ifrån alltid här användaren kommer in. Hon kan komma till någon helt annan sida till exempel via ett bokmärke, en länk eller en sökning.

comments powered by Disqus