Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Besökaren skall kunna ta sig direkt till ingångssidan från alla sidor, via logotypen och en textlänk

Ingångssidan är webbplatsens fasta punkt och därifrån utgår vägar till alla andra sidor, så om läsaren är vilse eller vill ta itu med något nytt skall det vara enkelt för henne att ta sig tillbaka dit.

Många användare förväntar sig att komma till ingångssidan när de klickar på logotypen. Men detta är långt ifrån självklart för alla, så det måste också finnas en textlänk. Ofta är denna en del av den synliga sökvägen (se sid 152).

Det finns flera olika varianter på vad man kallar denna länk. Se Ingångs­sidan , sid 77.

På ingångssidan bör logotypen inte vara länkad (eftersom en sådan självreferens kan vara förvirrande, speciellt för dem som använder skärmläsare).

För formulär som är skyddade av en tunnel skall inte detta råd följas. Se Tunnel , sid 279.

Se även WCAG 13.4 (prioritet 2), sid 369.

comments powered by Disqus