Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Genre

Vissa genrer kan ha en särställning för användaren. Vanligaste exemplet på detta är nyheter, som i princip kan handla om vad som helst men ändå samlas i en navigation just på grund av att de är nyheter. Andra exempel är de samlingar av blanketter från alla möjliga områden som man ibland hittar på myndighetswebbplatser, eller pressmeddelanden som även de nästan alltid ligger samlade på ett ställe istället för att vara utspridda över webbplatsen utifrån vad de handlar om.

Bild 60. Sidor samlade efter genre, i detta fall nyheter. (www.sandvik.se)

Att samla material på detta sätt kan också vara ett sätt att betona att det är speciellt på något sätt. För ett börsnoterat bolag har till exempel pressmeddelanden en särställning. Om alla policyer på intranätet finns samlade är det lättare att skilja dem från material av mer allmänt rådgivande karaktär.

Navigation byggd på genre är ofta ett komplement. I några fall kan det dock vara en huvudsak – för pressmeddelanden är detta ofta fallet, liksom för nyheter.

Sortering & kompletterande tema

Hur genreordnat innehåll ordnas varierar. Nyheter brukar sättas i tidsordning med det senaste överst, pressmeddelanden likaså. Ett blankettarkiv kan få samma tema som webbplatsens huvudnavigation, eller (om användarna är väl bekanta med hur ansvarsområdena sträcker sig) struktureras enligt organisationen (sid 167).

Navigation

Vilken navigation som är lämpligast beror på genren, men förteckningar (sid 142) och menyer (sid 125) är vanliga. Eftersom detta navigationstema ofta är en genväg till konkret material kan långa rubriker ställa till med problem för menyerna.

Nyheter navigeras ofta med löpsedlar (sid 146).

comments powered by Disqus