Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Släpp spaltbredden fri

Ett alternativ är att göra spaltbredden fri, så att den anpassar sig till fönsterstorleken. Det ger användaren frihet att själv välja hur mycket av sin datorskärm hon vill att webbfönstret skall ta upp.

Problemet med denna lösning är att om användaren har stor skärm och låter fönstret uppta hela skärmen så kan spalterna bli för breda för bekväm läsning. Textraderna blir väldigt långa och det är svårt att hitta från slutet av en rad till början av nästa. Denna lösning kan alltså tvinga användaren att anpassa sin fönsterstorlek så den passar för läsning på din webbplats – ett extra arbetsmoment, och en fönsterstorlek som kanske inte alls passar när hon går vidare till nästa webbplats.

Ett annat problem är rent hantverksmässigt. Det är svårt att koda sidor med flera spalter bredvid varandra så att dessa uppför sig på ett vettigt sätt oavsett om användaren har ett smalt eller ett brett fönster.

Å andra sidan kan den som behärskar hantverket bygga sidor som ändrar sin layout beroende på hur mycket bredd det finns.

comments powered by Disqus