Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Formulär

Formulär har två användningsområden. Dels det de ursprungligen var avsedda för – att ta in information från användaren. Men de har också blivit mycket populära för att styra program via webben – så kallade webbapplikationer. Det är i hög grad formulären som gör webben interaktiv.

Gränsen mellan de två användningarna är ganska diffus, men jag har ändå försökt göra en uppdelning så att detta kapitel handlar om hur formulär fungerar och hur de kan användas för att samla in uppgifter från användaren, medan Webbapplikationer , sid 285 , handlar om hur man styr program med hjälp av dem.

Formulär används även för att bygga navigation. Mer om det i Val­box­meny , sid 141 .

Användbarhetsutmaning

Formulär, speciellt när de används för webbapplikationer men även i den enkla informationsinhämtande rollen, är en utmaning för användbarheten. Många användare upplever dem som besvärliga - de tar tid och är inte sällan krångliga. De vill att användaren lämnar ut uppgifter om sig själv, något som många är försiktiga med. Formulär är för många användare ett nödvändigt ont som bara accepteras så länge hon ser ett klart samband mellan sin ansträngning och den nytta de gör för henne.

comments powered by Disqus