Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Flera topologier samtidigt

avigation

Alla navigationer (och de topologier de bygger) har inte samma betydelse för användarens mentala karta över webbplatsen. Nästan alltid finns det någon navigation som dominerar och som styr användarens uppfattning om hur webbplatsen är organiserad. Det brukar vara den mest synliga menyn på sidan, ibland tillsammans med en global meny. Se vidare Navigation , sid 112.

Topologilös navigation

Vissa former av navigation bidrar överhuvudtaget inte med någon väsentlig topologi. Istället litar de till att det finns en huvudnavigation som gör detta, och erbjuder istället motorvägar genom denna, eller ett urval av det bästa.

Exempel på sådana navigationer är löpsedeln (sid 146) och de som bygger på popularitet (sid 183) eller viktighet (sid 185).

comments powered by Disqus