Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Egenskap

Istället för att ordna webbplatsen utifrån en modell, kan navigationen bygga på egenskaper hos sidan (t.ex. tidpunkten när den publicerades), hos informationen (t.ex. vem som författat den) eller hos det som sidan handlar om (t.ex. var en händelse inträffat).

Till skillnad från modeller, där det kan krävas en del tankemöda för att placera en sida rätt, är egenskaperna ofta lätta att hantera. Inte sällan kan de automatiskt plockas från sidan eller från uppgifter som systemet har om sidan. Därför gör de webbmakarens arbete enklare.

Samtidigt ställer de högre krav på användaren. Om hon vet exakt vad det hon söker heter, när det är skapat etc., så fungerar egenskapsbaserade teman bra. Men om hon inte vet är det väldigt svårt för henne att hitta det. Till skillnad från modellbaserade teman saknas möjligheten att steg för steg ringa in och inse var informationen hon söker finns. Därför ser man egenskapsbaserad navigation oftare som komplement till en navigation byggd på modell än som huvudnavigation.

Egenskapsbaserad navigation kan ha en mycket framträdande roll på webbplatsen, till exempel som en löpsedel på ingångssidan. Den kan också spela en underordnad roll och ta över på lägre nivåer där modellen inte har något att säga – till exempel när sidorna inom ett ämne ordnas i bokstavsordning utifrån sina titlar.

Egenskaper som tas upp är:

Tid , sid 169.

Rubrik , sid 172.

Författare eller källa, sid 173.

Språk , sid 175.

Genre , sid 176.

Funktion , sid 177.

Geografi , sid 177.

Fysiska egenskaper , sid 178.

Bild , sid 180.

comments powered by Disqus