Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Närliggande datum bör skrivas med relativa tidsord

Närliggande tidpunkter bör inte skrivas som datum, utan med tidsrelativa ord som ”i dag”, ”i går”, ”i morgon”, ”på torsdag”, ”i måndags”.

Tidsrelativa ord förenklar för användaren - det tar mindre mental ansträngning att veta vilken dag som är ”i morgon” än att översätta från ett datum. De är också starka signaler som uppmärksammar användaren på att datumet ligger nära i tiden.

Tidsrelativa ord används enbart på dynamiska sidor, alltså sidor som skapas när användaren ber att få se dem. På statiska blir de naturligtvis snabbt felaktiga. Detta råd riktar sig med andra ord mer till den som programmerar databaser än den som skriver texter.

Följande ord rekommenderas:

I dag

I morgon

I går

Även dessa kan med fördel användas:

I övermorgon

På xxxdag (där xxxdag är en veckodag inom de närmaste sex dagarna)

I xxxdags (där xxxdags är en veckodag under de föregående sex dagarna)

comments powered by Disqus