Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Skriv datum i klartext

Datum bör skrivas med månaden i klartext: 16 augusti 2006 eller 16 aug 2006.

De korta månadsnamnen skall helst inte förkortas utan skrivas mars, juni, juli. I så fall används även förkortningen sept. Men även förkortning till tre bokstäver är godtagbart.

Året får förkortas till 2 siffror: 16 aug 06.

I löpande text sätts ”den” framför datumet.

För fristående datum (till exempel dateringen av en sida) och datum i tabeller, uppräkningar och liknande kan den numeriska formen 2006-04-16 användas (följer man 24-timmarswebben skall den användas). Den är dock betydligt mer ansträngande att tolka, och ger en doft av byråkrati, så vanligen fungerar även här klartextformen bättre. När datum skrivs i numerisk form måste år­tal­et skrivas med fyra siffror.

Även om ni internt är vana vid att ha datum i numerisk form är det inte säkert att det är rätt för webben. Se vidare Välj tilltalet på webbplatsen utifrån målgruppen, inte utifrån er interna kultur , sid 90).

comments powered by Disqus