Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Undvik cirkelpopularitet

Bild 67. Popularitetsbaserad navigation. (cs.idg.se)

En sidoeffekt av popularitetsbaserad navigation är att de sidor som är mest besökta blir ännu mer besökta. I oturliga fall kan detta göra navigationen mindre känslig för förändringar, det som varit populärt tidigare har försprång framför det nya. Detta kan kompenseras till exempel genom att även tiden får spela in så att ju längre något varit på topplistan desto mer krävs för att det skall få stanna kvar, eller att de användare som kommer via topplistan inte får samma tyngd när populariteten beräknas.

Gruppbeteende

En betydligt mer sofistikerad variant av social navigation är när man kartlägger varje enskild användares beteende (vart hon surfar, hur länge hon tittar på sidan, vad hon köper eller hur hon betygsätter något) och sedan statistiskt kopplar samman henne med andra användare med ett likartat beteende.

Idén är att om du och jag brukar köpa ungefär samma saker, så är sannolikheten stor att det även bland de saker du men inte jag köpt finns mycket som jag vill ha.

Detta används för att skapa ”De som köpt den här har också köpt…”-navigation.

Navigation & urval

Endast ett urval av det mest populära eller passande visas, i form av en meny (sid 128) eller förteckning (sid 142).

comments powered by Disqus