Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Navigationens byggstenar

I grunden är nästan all webbnavigation uppbyggd av några enkla element.

Länkar

Länkarna är den absolut dominerande formen av webbnavigation, såväl inne i löpande text som utbrutna till menyer.

Mer om länkar på sid 115.

Formulär

Formulären är egentligen till för helt andra saker, men används ibland för att bygga navigation. Till exempel sökning (sid 202) och valboxmenyer (sid 141).

Etiketter

Det tredje byggelementet är abstraktare än de två föregående, men lika avgörande viktigt.

Navigation bygger på representation. Den del av Amazon som säljer böcker består av över två miljoner sidor, men de representeras alla av det lilla ordet ”Books”. En avdelning med otaliga uttalanden om alla möjliga ämnen packas i navigationen ihop till ”Pressmeddelanden”.

Att etiketten på detta sätt representerar sitt innehåll är grunden för nästan all navigation. Hur väl man lyckas med att hitta rätt ord för etiketten är helt avgörande för om användaren skall förstå vart en länk i navigationen leder.

Javascript

Funktionen hos länkar och formulär modifieras ibland med hjälp av javascript. Detta ändrar dem inte i grunden, men kan göra dem enklare att använda eller kraftfullare.

Flash och Java

För fullständighetens skull skall nämnas att navigation även kan byggas med hjälp av till exempel Flash eller Java. Ansatser till detta var inte ovanliga när webben var ung, men i praktiken har det visat sig att de ställer till med så mycket problem med långsamhet och inkompatibla versioner att de numera är sällsynta.

comments powered by Disqus