Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Boken

Användbarhetsboken följer De fyra dörrarna i sitt upplägg. Se, hitta, använda, läsa och känna förtroende har varsin avdelning. Det har även tillgängligheten, även om det väsentliga av den är inarbetat i de andra delarna.

Boken lämnar också det generella och göra en djupdykning i hur användbarhet kan förverkligas på ett mer specifikt område – e-handeln.

Avslutningsvis en avdelning om teknik. Det är egentligen inte riktigt bokens ämne, men webben är ett ungt medium och det är nästan omöjligt att tala om hur man gör den användbar utan att i någon mån komma in på tekniska frågor.

Grundstrukturen är tumregler , eller med ett finare uttryck best practices - alltså de sätt som erfarenhet, forskning och eftertanke visat vara de bästa.

Man kan säga att den är vrängd ut och in i jämförelse med många andra böcker om webben. Istället för att börja med principer för att sedan gräva sig ner, tar den sin utgångspunkt i konkreta råd och förklarar sedan varför. Det är ett sätt att skriva som kommer igen även i principerna för hur man skriver för webben – börja med slutsatsen och skriv resten som en fördjupning för de läsare som vill veta mer. (Se Skriv det viktigaste först , sid 93 .)

comments powered by Disqus