Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Är detta verkligen de bästa sätten?

Det råder ingen brist på åsikter om hur man gör saker bäst. Inte heller har utvecklingen av nya idéer och insikter på något sätt avstannat inom webb­områ­det.

Användbarhetsboken är ett personligt hopplock av egna och andras erfarenheter, forskning och auktoriteter. Den är präglad av mina värderingar. Det finns ingen djupare sanning än så i den.

Om du tycker att ett råd är dumt eller felaktigt är du välkommen att kritisera det på bokens webbplats . Likaså är du välkommen att bidra med ännu bättre sätt. Vid rubrikerna finns en webbadress för dig som vill lämna synpunkter – eller vill läsa andras invändningar och utvecklingar. På webben finns också länkar till forskning, standarder och andra auktoriteter som stöder (eller ibland säger emot), liksom till webbplatser med tips, åsikter och instruktioner.

Auktoriteter

Delar av webbprofilen bygger på litet tyngre auktoriteter. Dels handikappstandarden WCAG, dels E-nämndens vägledning för 24-timmars­myndigheter och hur deras webbplatser skall utformas.

En genomgång av WCAG och hur råden här i boken motsvarar den finns på sid 348 . Reglerna i 24-timmarswebben och vilka motsvarigheter de har finns i 24-timmarswebben , sid 443 .

comments powered by Disqus