Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör det enkelt för användaren att hitta sig själva

Administrativa gränssnitt bör innehålla möjlighet för användaren att snabbt navigera sig fram till material hon själv har skapat, är ansvarig för eller på annat sätt delaktig i.

Bild 58. En variant av författartemat är Internet Movie Database, som handlar om filmer. Varje skådespelare i filmen är länkad så att användaren kan klicka sig vidare och se vilka andra filmer han/hon varit med i. (www.imdb.com)

Även för webbplatser där användarna kan delta i diskussionsgrupper eller bidra på andra sätt, brukar det vara uppskattat att kunna få en samlad bild av den egna insatsen.

Sortering & kompletterande tema

Författare och källor sorteras i bokstavsordning (sid 189).

Samlingssidor som visar allt en författare skrivit eller allt från en viss källa, kan ordnas antingen i tidsordning (med det senaste överst) eller uppdelad utifrån ämnesordning (om en sådan finns för webbplatsen). Att sortera efter rubriker är en enkel möjlighet, men ger inte användaren någon egentlig hjälp att hitta i materialet.

Navigation

Ofta väcks nyfikenheten på en författare när man läser något hon skrivit. Därför passar 'läs mer'-navigation (se Länka till likartade saker, sid 125) med länkar till några andra sidor av samma författare bra. Men det kan gärna även finnas en samlingssida med en förteckning (sid 142) över författarens samtliga bidrag.

För källor brukar det räcka att källangivelsen är länkad till en förteckning över samtliga sidor med samma källa.

Som komplement bör det även finnas en förteckning över förteckningarna, där man kan hitta samtliga författare eller källor.

comments powered by Disqus