Bokmärkt 29 maj

Useful Glossaries For Web Designers and Developers | Developer’s Toolbox | Smashing Magazine
Components, Patterns, and Frameworks! Oh My!
TimeCert

Sigill som bevisar att innehållet existerade vid en viss tidpunkt.

Läs mer:

  • Användbarhetsboken:    • Användbarhetsboken:

      comments powered by Disqus