Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör versioner av logotypen speciellt för webben

Det är inte alla logotyper som klarar att placeras på webben i sitt originalutförande. Det begränsade utrymmet tillsammans med datorskärmens grova upplösning kan till exempel göra dess text oläslig. Det kan därför behövas en speciell webbversion.

Det brukar också finnas behov av ännu mindre versioner av logotypen för till exempel annonser och samarbetsprojekt.

Att bara minska ner den ordinarie logotypen gör den vanligen oläslig och ful. Istället bör ett antal små logotyper, i fasta storlekar, göras i ordning. Ibland är det nödvändigt att justera logotypens typografi för att göra den läslig.

comments powered by Disqus