Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Webbläsare

I princip skall webbplatser byggas enligt standard, inte anpassas till olika webbläsare (se Följ HTML-standarden, sid 418). Men i praktiken krävs ett skickligt jonglerande med olika webbläsares ofullständigheter och buggar.

Man kanske ändå skall börja med att konstatera att läget idag är långt bättre än för några år sedan, då olika tillverkare försökte monopolisera webben genom att skapa webbläsare som ignorerade standarder, gjorde egna tolkningar och arbetade med sina egna speciella HTML-koder. För webbmakarna var detta en ansträngande period, man tvingades anpassa sidorna både till Netscape och till Internet Explorer, eller acceptera att många användare inte kunde använda webbplatsen fullt ut.

Idag strävar alla webbläsartillverkare efter att följa W3C:s standarder, och samma kod kan, med bara mindre modifieringar, användas för alla webbläsare. Så bra är det dock inte att man kan nöja sig med att validera koden och tro att bara den är korrekt så kommer det att fungera. Det är fortfarande nödvändigt att testa sidorna, både med litet äldre webbläsare och med de senaste, för att vara säker på att det verkligen fungerar.

comments powered by Disqus