Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Användarvänlighet och tillgänglighet

Ibland märks det att webben inte skapades med webbapplikationer i åtanke. Den som bygger en applikation kan bli tvungen att ta till oortodoxa trick och sträcka funktionen hos formulär och länkar långt bortom vad som ursprungligen var tänkt för att få den att fungera. Inte sällan innehåller gränssnitten för webbapplikationer stora mängder javascript.

Det är därför inte förvånande att webbapplikationer ibland har svårt att ta hänsyn till alla de ting man bör tänka på när man gör webb. Ett speciellt problemområde är tillgängligheten – både för funktionshindrade användare och för dem som inte har senaste versionen av Internet Explorer. Ibland kommer även användarvänligheten i kläm; trots detta kan användbarheten hos en webbapplikation vara stor, om den gör mycket nytta för sina användare.

Här följer några råd för att göra webbapplikationerna lättare att använda.

comments powered by Disqus