Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Några vanliga sätt att ordna webbapplikationer

För webbapplikationer är det viktigt att hitta rätt struktur, både som ett hjälpmedel för att göra flerstegsprocesser begripliga och för att minimera risken att användaren av misstag lämnar inmatningar oavslutade.

Samma navigationer och topologier som används för informationswebbar kommer också till bruk här, men det finns också några former som är speciella för formulär och webbapplikationer och som vi skall stifta bekantskap med.

comments powered by Disqus