Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Webbapplikationer med multimediagränssnitt

Ett alternativt sätt att skapa webbapplikationer är att använda någon slags multimediateknik, till exempel Flash. På så sätt kan man slippa många av de problem som finns med att bygga bra gränssnitt med vanlig webbteknik – och istället få nya. Det ligger dock utanför området för denna bok.

Tänk på att samma tillgänglighetskrav gäller för multimedia som för resten av webbplatsen. Se Multimedia skall vara lika tillgängligt som annat innehåll, sid 73 .

comments powered by Disqus