Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Webbadress (url)

Webbadressen – urlen – var ursprungligen aldrig tänkt att ses av mänskliga ögon. Åtminstone inte av andra än dem som rotade i webbmaskineriet.

Verkligheten har blivit annorlunda. Vi ser webbadresser överallt, på reklam, i tidningar, vi får dem e-postade eller upplästa för oss i telefon. Trots att de inte var menade så, har de blivit en påtaglig del av webbens navigation.

Tyvärr utformas de fortfarande ofta som om vanliga människor aldrig skulle behöva se dem (eller läsa upp dem på telefon). Det är fortfarande teknikens behov som i många fall får bestämma hur detta centrala gränssnitt skall se ut.

Begränsad giltighet

Råden i detta kapitel gäller i första hand för ”intressanta” sidor. Det finns sidor vars adress användare aldrig har anledning att gå direkt till, till exempel de olika stegen i en webbapplikation, för vilka råden inte har någon betydelse.

comments powered by Disqus