Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Webbadressen bör vara lätt att läsa och uttala

Eftersom webbadresser används i kommunikation mellan människor, är det viktigt att de är användarvänliga. De bör därför:

inte vara ett hopkok av olika underliga tecken som behövs för teknikens eller publiceringssystemets skull

inte innehålla svenska tecken (det ser visserligen bra ut i första steget, men i webbläsaren omvandlas dessa till outtalbara bastarder fulla av procenttecken); á, à, å och ä skall ersättas med a, ö med o och é med e

gärna vara avledda från sidans rubrik eller titel

inte vara längre än 70 tecken (eftersom en del e-postprogram då bryter av dem)

inte innehålla mellanslag

inte_vara_konstruerade_med_understreck_på_detta_vis (eftersom dessa är svåra att se när webbadressen publiceras understruken, och många användare dessutom inte riktigt vet var de finns på datorns tangentbord). Bindestreck-går-däremot-bra.

Utöver de fördelar som en välformulerad webbadress har för användbarheten är det möjligt att den också förbättrar sökbarheten . En del sökoptimerare hävdar att Google och andra söktjänster lägger stor vikt vid ord som finns med i webbadressen.

comments powered by Disqus