Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Visa hur långt användaren kommit och hur långt hon har kvar

När användaren håller på med någon slags process som gör att hon behöver passera ett antal webbsidor, är det viktigt att ge henne en uppfattning om hur långt hon kommit och framförallt hur långt hon har kvar. Att inte göra detta ökar väsentligt risken för att hon avbryter.

Det kan göras mycket enkelt, genom att skriva något i stil med
Sid 4 (av 6)”. Det kan med fördel göras visuellt, till exempel som i 0 .

Klicka bakåt

De olika stegen i en visuell framstegsindikator får gärna vara klickbara så att användaren har friheten att gå tillbaka till ett tidigare steg. Det kan dock finnas hinder för detta, till exempel att olika steg är beroende av varandra eller att det skulle vara alltför krånglig att genomför rent tekniskt. Mer om detta i Låt användaren gå tillbaka och ändra sina inmatningar, sid 292.

Processer som grenar sig

Om processen kan ta olika vägar beroende på användarens inmatningar kan det vara svårt att göra en framstegsindikator eftersom man inte vet vilka sidor det blir eller kanske inte ens hur många de är.

Ibland kan då framstegsindikatorn visa både de möjliga vägarna (och på kuppen förvarna användaren om att hon kommer att behöva göra ett val), men ofta är det en lösning som alltför mycket komplicerar en inte särskilt central detalj i gränssnittet. Ibland kan indikatorn ändras beroende på vilken väg användaren väljer. Och ibland tvingas man helt enkelt avstå från den, eftersom ingen riktigt bra lösning finns.

comments powered by Disqus