Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Bestäm om det är innehållets tid eller sidans tid som används

När sidan berättar om något finns det två tidpunkter att bolla med: sidans tid (mer om den nedan), men också ”någots” - innehållets - tid.

För det mesta kan man göra det enkelt för sig och använda sidans tid. Det har den tekniska fördelen att systemet automatiskt känner till den.

Men ibland måste man använda innehållets tid. Tydligast blir det i ett kalendarium – det skall naturligtvis inte ordnas efter när sidorna publicerats, utan efter när händelserna kommer att inträffa.

Andra exempel där innehållets tid ofta är väsentligare än webbsidans är pressmeddelanden (som i sig är tidsstämplade) och lagar (som har flera tidpunkter knutna till sig, till exempel när de antogs och när de börjar gälla).

Oklarare är det med nyhetsrapportering – bör nyheterna ordnas efter när de publicerades eller när de inträffade? En knepig fråga, eftersom det förra hjälper användaren att se vad som är nytt, men det senare kan hjälpa henne om hon i efterhand vill leta upp något. I de flesta fall är dock publiceringstidpunkten det bättre valet.

comments powered by Disqus