Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Skriv det viktigaste först

Användare har olika djupt intresse. Medan några bara vill skaffa sig en första inblick vill andra veta allt. Texten bör därför vara disponerad så att det viktiga kommer först och så att användaren snabbt kan avgöra om den aktuella texten är något hon är intresserad av eller ej.

För 24-timmarswebbar är detta obligatoriskt. Se även WCAG 13.8 (prioritet 3), sid 370.

comments powered by Disqus