Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Viktiga funktioner och sidor skall kunna nås med kortkommandons Hoppa över navigation, direkt till textinnehållet
0 Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation
1 Ingångssida
2 Nyheter
3 Innehållsförteckning (webbkarta)
4 Sökfunktion
5 Vanliga frågor och svar (FAQ)
6 Hjälp
7 Kontakt

Bild 90. Kortkommandon som skall finnas på webbplatsen.

För att underlätta framförallt för synskadade användare bör webbplatsen ha ett antal kortkommandon, så att användaren till exempel genom att trycka alt-s kan hoppa över navigationen och komma direkt till början av sidans text, och genom alt-5 kan komma till vanliga frågor och svar.

Kortkommandona i Bild 90 skall fungera på alla webbplatsens sidor .

Man kan ha synpunkter på denna lista. Icke desto mindre är detta listan som 24-timmarswebben förespråkar, och det finns stora fördelar i att hålla sig till konventionen.

Listan måste tas i sin helhet. Det får inte vara så att bara vissa av kortkommandona fungerar. Om webbplatsen inte innehåller alla sidorna i listan, måste de skapas. De skall helst fyllas med relevant innehåll, men i värsta fall kan de bestå av enbart en text som förklarar att webbplatsen inte har något innehåll av denna typ, plus en länk tillbaka eller till förstasidan. (Sådana sidor behöver inte synas i den övriga navigationen.)

Även andra kortkommandon kan i princip skapas, men eftersom samma tangentkombination används både för kortkommandon på webbsidan och i webbläsaren, så finns praktiskt taget inga lediga alternativ kvar. Att låta tangenttryck som fungerar på ett visst sätt generellt fungera på ett annat sätt på en enstaka webbplats vore användarovänligt.

Se även WCAG 9.5 (prioritet 3), sid 363, och 13.5 (prioritet 3), sid 369.

comments powered by Disqus