Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Vikt

Vikten är på sätt och vis motsatsen till den sociala navigationen (som utgår från användarnas omdömen) eftersom den bygger på hur viktig eller intressant avsändaren bedömer att sidan är. Navigation på detta tema lyfter fram de sidor som det är angeläget att användaren hittar.

Ett vanligt exempel är löpsedeln, som i princip är ordnad efter tid men viktiga saker ändå ofta får bli kvar högst upp.

comments powered by Disqus