Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Bygg menyer som tål att växa i

Det är svårt att från början förutse hur en webbplats kommer att växa. Därför är det olämpligt att utforma menyn så att den bara klarar ett visst antal nivåer.

Menyn behöver inte nödvändigtvis kunna hantera ett obegränsat antal nivåer – men som tumregel bör den klara att hantera två nivåer utöver dem man från början tror behövs.

comments powered by Disqus