Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Vallista

Även denna går under många olika namn. Tekniskt sett fungerar den mycket likt valboxarna, och ofta används samma beteckningar. På engelska används select list, men även andra namn.

Användning

Flera alternativ syns samtidigt. Om inte alla får plats finns en rullist för att se resten.

Den kan ha inget, ett eller flera alternativ valda (det sista är dock inte känt av alla användare, även om det är lättare att förklara hur man gör med det i en vallista än i en valbox).

Den stora fördelen som flerradiga listor har, jämfört med valboxar, är att de ger bättre överblick över alternativen. Nackdelen är att de tar mer plats. De är inte särskilt vanliga på webben, vilket gör att användarna kan vara en aning osäkra på hur de skall användas.

Råden för valboxar gäller även för vallistor. Eftersom vallistan inte behöver ha något alternativ förvalt gäller dock inte Valboxar där inget alternativ skall vara förvalt kan inledas med en instruktion , sid 255 .

Utformning

För de flesta webbläsare går det att ställa in typsnitt, textstorlek, fet eller kursiv text samt bakgrundsfärg. För enskilda alternativ går det ofta att sätta färg på text och bakgrund.

comments powered by Disqus