Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt användaren själv välja sitt användarnamn och lösenord

Om det är viktigt att användaren inte skriver ner sitt lösenord utan håller det i huvudet, bör hon själv få välja användarnamn och lösenord.

Om det däremot är viktigt att lösenordet inte kan gissas, så bortse från detta råd och generera istället ett lösenord åt henne enligt någon av de två följande.

Eftersom användaren ofta vill använda samma användarnamn och lösenord till flera olika webbplatser bör reglerna för hur de får formuleras vara liberala.

Exakt vad som tillåts blir en kompromiss med tekniken, men om möjligt bör användarnamnet kunna innehålla svenska tecken, punkter, bindestreck, mellanslag och @-tecknet. Det bör tillåtas vara åtminstone 30 tecken långt.

Om användaren väljer ett användarnamn eller lösenord med svenska tecken, påminn henne om att sådana kan vara svåra att använda i utlandet.

Lösenordet bör inte tvingas vara längre än fyra tecken (här kan säkerhetsaspekten dock tvinga fram en högre gräns) och bör helst kunna ha alla sorters tecken i sig.

comments powered by Disqus