Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Välj rätt kontroller

Ofta finns flera olika kontroller att välja mellan för att få en uppgift från användaren, och det kan vara svårt att veta vilken man skall välja.

Nedan finns frågor som kan hjälpa dig att välja rätt.

Vet du vilka alternativ som finns?

Om du inte har en komplett bild av vilka alternativ som finns, så är det enda alternativet att låta användaren skriva in svaret i ett textfält.

Underskatta inte problemet att i förväg förutse vilka alternativ användaren kan behöva. Det brukar vara lätt att se regeln, men svårt att se alla undantagen. En fördel med textfält är att användaren kan fylla i det även om hennes svar inte stämmer med det som webbmakaren trodde var de möjliga alternativen. (Detta kan vara både en för- och en nackdel. Det kan leda till att du får svar som är svåra att bearbeta. Men det kan också leda till att du inte får in felaktigt svar som användaren tvingats lämna eftersom inga korrekta alternativ fanns.)

Vilket är naturligast för användaren: att skriva svaret eller att välja det?

Ofta är det bättre för användaren att skriva i ett textfält än att välja. Speciellt att välja ur valboxar bryter lätt användarens arbetsrytm.

Exempel på sådant som är naturligare att skriva än att välja kan vara antal, ålder och datum.

Är svaret lätt att skriva fel?

Om svaret är långt, svårstavat eller användaren är osäker på hur det bör formuleras, är det bättre att ha färdiga svarsalternativ (det vill säga valbox, kryssrutor eller radioknappar).

Bild 103. De färdiga alternativen gör det mycket enklare att svara, än om man skall komma ihåg vilka bokstäver det var och skriva in dem. (portal.ams.se)

Behöver användaren se alternativen för att förstå frågan?

Ibland är de möjliga svarsalternativen den bästa förklaringen av vad som egentligen menas med frågan. I sådana fall är det bäst att ha färdiga svarsalternativ.

Är det viktigt att svaren blir i rätt form?

Om en människa skall läsa det inmatade spelar det sällan någon roll, vi har stor förmåga att tolka och då fungerar ett textfält alldeles utmärkt.

Om svaret skall databehandlas blir det litet mer komplicerat. Är det avgörande för den fortsatta behandlingen att svaret är i rätt form är färdiga svarsalternativ bäst.

Ibland är ett alternativ att låta användaren skriva sitt svar i ett textfält, men att sedan kontrollera det (se Kontroll av inmatade uppgifter, sid 275) och återkomma med en fråga om vad användaren menar, om detta inte är helt klart (helst tillsammans med en lista över tänkbara alternativ).

Överväg också om det är möjligt att ändra databehandlingen så att den blir mer förlåtande.

comments powered by Disqus