Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Välj rätt flervalskontroll

Valbox, vallista, kryssrutor och radioknappar är de kontroller som låter användaren välja mellan flera alternativ. Som nämnts tidigare är vallistan en sällsynt kontroll, så det kan vara klokt att i första hand välja någon av de andra.

Hur många alternativ finns det?

Om det är få alternativ – fyra eller färre – är det bättre med radioknappar eller kryssrutor än att välja från en valbox eller vallista.

Även med fler alternativ är ofta radioknappar och kryssrutor att föredra – men måste vägas mot layoutens krav. Alltför många knappar och rutor gör formuläret i sin helhet svåröverblickat och klumpigt. I sådana fall kan det vara bättre med en valbox att välja från.

Ibland kan en kompromiss vara vallistan, där man kan se flera av alternativen utan att platsbehovet för den skull blir alltför stort.

Om det är många alternativ är även valboxar svåra att använda. Mer om detta i Undvik långa valboxar , sid 255.

Får man välja mer än ett alternativ?

Om användaren kan välja mer än ett alternativ är kryssrutor nästan det enda alternativet.

Rent tekniskt är det möjligt att välja flera alternativ ur en valbox eller vallista. Detta kräver dock handgrepp som få användare känner till och som inte är helt enkla att förklara, så de rekommenderas inte. Se Be inte användaren välja flera alternativ ur en valbox , sid 255.

Får man välja maximalt ett alternativ?

Om man är begränsad till ett alternativ, skall radioknappar eller valboxar användas.

Om valboxar används, finns det en risk att användaren väljer flera alternativ ur denna. Den är inte stor, men måste fångas när formuläret kontrolleras.

Måste man välja minst ett alternativ men får gärna välja flera?

Det finns ingen kontroll som direkt klarar av detta. Bästa alternativet är kryssrutor i kombination med instruktioner och en kontroll att minst en ruta är ikryssad.

Är det inte nödvändigt att välja någonting alls?

Om inget av alternativen behöver väljas är kryssrutor lämpligare än radioknappar och listor.

Om radioknappar används, se Radioknappar bör ha ett förval, sid 253. Om valbox används, se Valboxar där inget alternativ skall vara förvalt kan inledas med en instruktion , sid 255.

comments powered by Disqus