Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Bestäm vilken av sidans tider som används

I de fall då man använder sidans tid, kan det också finnas anledning att se på nyanserna. En sida kan nämligen ha minst sju olika tidpunkter kopplade till sig:

påbörjad - när författaren börjar skriva (datorer har en tendens att betrakta detta som ögonblicket då sidan skapades - ur användarperspektiv är det dock sällan en intressant tidpunkt)

färdig - när författaren är klar (människor ser snarare detta som skapelsen)

godkänd - när webbredaktörer, chefer, jurister etc. granskat sidan och godkänner den för publicering

publicerad - när sidan blir synlig på webbplatsen (ofta densamma som godkänd, men ibland väntar man av olika anledningar med publiceringen)

ändrad - när något på sidan senast ändrades

väsentligt ändrad – när något viktigt på sidan senast ändrades

granskad - när sidan senast kontrollerades och antingen befanns korrekt eller ändrades

Av dessa är det publicering och väsentlig ändring som är intressantast när man bygger navigation.

Publicering är i allmänhet bättre än någon av skapelsetidpunkterna som 'sidan skapades'-tidpunkt, eftersom risken annars är påtaglig att sidor som tagit längre tid att skapa och granska inte dyker upp i toppen av löpsedeln utan smyger sig in längre ner.

Ändring är knepigare att hantera. Ibland är ändringen väsentlig, och i de fallen kan det vara motiverat att sidan till exempel åter lägger sig först i löpsedeln (precis som om den vore ny). Andra gånger är det stavfel och småsaker som ändrats, och då finns ingen anledning att uppmärksamma användaren på den. Om en ändring är väsentlig eller inte måste bedömas från fall till fall. En del publiceringssystem hanterar dilemmat genom att den som gör ändringen själv får ange hur viktig ändringen är.

Se även Ange hur aktuell sidan är, sid 342, för en annan användning av dessa tidpunkter.

comments powered by Disqus