Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Kontroll av inmatade uppgifter

När användaren skickar formuläret, kan det vara lämpligt att kontrollera det och undersöka att alla obligatoriska fält är ifyllda. Ibland är det också lämpligt att kontrollera rimligheten i uppgifterna.

comments powered by Disqus