Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Hjälp användaren rätta felet

Bevara den inmatade informationen så att bara det som blivit fel behöver matas in igen. Ett undantag är lösenordsfält, som alltid skall tömmas (om inte användaren uttryckligen bett webbplatsen komma ihåg hennes lösenord, se Gör det lätt att bli glömd, sid 318).

Om du tror det underlättar för användaren, låt även det som blivit fel stå kvar, så att användaren kan ändra det istället för att bli tvungen att mata in det på nytt.

Om felet består i att inmatningen inte kan tolkas entydigt, överväg att låta användaren välja i en lista över de olika möjliga tolkningarna.

comments powered by Disqus