Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Validera HTML-koden

Det enklaste sättet att se om koden följer standard är att använda de kontrollprogram som finns på webben. Se www.anvandbart.se/ab/validera-html.

Kom ihåg att det inte finns något självändamål med valideringen utan att syftet är att få fram kod som fungerar så bra som möjligt för så många användare som möjligt.

Det finns några fall där icke-validerande kod kan accepteras, se Standard­avvikel­ser, sid 422 .

Se även WCAG 3.2 (prioritet 2), sid 352 .

comments powered by Disqus