Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Validera formatmallarna

Det enklaste sättet att se om formatmallarna följer standard är att använda det kontrollprogram som finns på webben. Se www.anvandbart.se/ab/validera-css.

På samma sätt som med valideringen av HTML-koden, är det bra att komma ihåg att valideringen inte är ett självändamål. Se nedan om fall där åtminstone jag är beredd att acceptera undantag från standarden.

Se även WCAG 3.2 (prioritet 2), sid 352.

Format­malls­standard­avvikelser

Det finns några punkter där en alltför renlärig trohet mot formatmallsstandarden för närvarande inte fungerar särskilt väl. I dessa fall får man ta andra vägar.

Fula knep med formatmallarna

Det finns en mängd olika trick för att få formatmallar att fungera med litet äldre, buggiga webbläsare. Även om många av dessa formellt faktiskt följer standardens bokstav så följer de definitivt inte dess anda. Men de är oundgängliga för att göra fungerande sidor.

Se vidare www.anvandbart.se/ab/formatmallsstandardavvikelser.

Layouter som är extremt svåra att göra med formatmallar

Formatmallar innebär inte enbart ett steg framåt. Det finns layouter som är triviala att göra med tabeller som är nästintill omöjliga att åstadkomma med formatmallar.

Det är till exempel mycket svårt att kombinera spalter om några har fast bredd och andra flytande anpassar sig till skärmens bredd.

Det är också svårt att ha flytande storlek på en spalt, men fast bredd på dess marginaler.

Om man inte är mycket renlärig är det enklaste sättet att angripa detta problem helt enkelt att göra ett layoutskelett med tabeller, och låta formatmallarna ta hand om finliret.

Se Använd inte tabeller för layout, sid 249, för ett mer generellt resonemang om tabeller och layout.

comments powered by Disqus