Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Valboxmeny

Menyer behöver inte nödvändigtvis byggas med länkar. Även valboxen (se sid 254), som rent tekniskt är en formulärkontroll, kan vara mycket användbar. Den tar upp liten plats på sidan, men kan ändå rymma en stor meny.

Den är speciellt populär som alternativnavigation – för att erbjuda vana användare genvägar till populära sidor. Däremot är den inte helt lyckad som ensam navigeringsform, eftersom den gömmer sitt innehåll.

Om valboxmenyn är lång, bör den struktureras så att den blir överblickbar. Se Gruppera och etikettera alternativen, sid 256, och Gruppera menylänkar som hör samman, sid 129.

comments powered by Disqus