Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Lägg populära alternativ först i långa valboxar

Om några alternativ i en lång valbox är mycket populärare än de andra kan de sättas först.

Skilj i så fall av kortlistan från resten av valboxen. (Se föregående råd om hur detta kan göras.)

Alternativen från kortlistan bör upprepas i långa listan.

comments powered by Disqus