Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Undvik långa valboxar

Samma sak gäller för valboxar som för till exempel navigation – redan någonstans vid sex alternativ börjar användare tappa överblick (se Om antalet alternativ är fler än fem, försök hitta ett tema för navigationen , sid 159 ). De klarar betydligt längre boxar än så, men får allt svårare med överblicken. En valbox med för användaren okända alternativ, där hon måste betrakta vart och ett och väga dem mot varandra bör därför hållas kort.

Däremot kan en valboxar där användaren redan har en karta i sitt huvud för både innehåll och ordning – till exempel länder i bokstavsordning – utan problem vara långa.

comments powered by Disqus