Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Valboxar där inget alternativ skall vara förvalt kan inledas med en instruktion

Om inget alternativ skall vara förvalt, kan valboxen inledas med en instruktion i stil med ”Välj ett land”. Denna rad bör ges ett avvikande utseende.

Alternativt kan första alternativet lämnas tomt.

comments powered by Disqus