Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gruppera och etikettera alternativen

Om det finns många alternativ i valboxen, bör dessa grupperas och grupperna gärna också få etiketter – ”mellanrubriker” – över sig.

Gruppering görs med HTML-elementet <optgroup>. Länkar till kodningsråd och knep för att få optgroup att fungera även med äldre webb­läsare finns via www.anvandbart.se/ab/valbox-gruppera.

Se även WCAG 12.3 (prioritet 2), sid 367. Samt Navi­ga­ti­on­ens tema, sid 156, där det finns teman som även kan användas för att strukturera en valbox.

comments powered by Disqus