Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Håll valboxens alternativ korta, distinkta och inled med det som är mest relevant

En valbox kräver av användaren att hon skaffar sig överblick och sedan väljer det alternativ som passar bäst. För att underlätta detta bör de olika alternativen vara korta och skilja sig tydligt från varandra. Det är en fördel om de kan formuleras så att de inleds med den mest betydelsebärande delen (speciellt om listan är ordnad i bokstavsordning). Se Sortera det som är relevant, sid 189 .

comments powered by Disqus