Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Användbarhetsboken

Omslag till AnvändbarhetsbokenRåden här på webbplatsen kommer från Användbarhetsboken, en bok som till stor del består av bästa sätt (eller på engelska: best practices) för att skapa användbara och tillgängliga webbplatser.

Samtliga råd finns på webbplatsen, men i boken finns också förklarande texter som mer i detalj förklarar dem och ger tips om hur man genomför dem i praktiken.

På webbplatsen går det att komma med egna synpunkter på innehållet i boken, och att läsa vad andra skrivit om den.

Mer om Användbarhetsboken

Boken kan beställas från:

comments powered by Disqus