Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt aldrig en webbadress sluta fungera

Det finns ett värde i varje länk till din webbplats. Det kan visserligen vara svårt att fånga det i kronor och ören, men om man ser de belopp många webbplatser lägger ner för att locka besökare är det uppenbart att det rör sig om stora värden.

Kasta inte bort detta genom att låta en webbadress sluta fungera och därigenom bryta eventuella länkar till den.

Sidor med inaktuellt material bör uppdateras eller ersättas med en sida som förklarar att materialet tagits bort och länkar till mer aktuell information (om sådan finns). Se även Ta inte bort sidor utan att förklara vad som hänt, sid 239 .

För sidor som flyttats till en ny adress bör webbservern göra en eftersändning (på teknisk jargong kallad en 302:a RÄTTELSE: 301:a).

Eftersändningen bör fungera minst två år, men gärna längre.

För att få en uppfattning om hur många länkar det finns till en sida kan man göra en sökning efter länkar med Googles avancerade sökgränssnitt. Se www.anvandbart.se/ab/uthallig-webbadress.

comments powered by Disqus