Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ge utskriften en egen layout och anpassa innehållet

Med hjälp av formatmallar kan layout och innehåll vara olika när man ser sidan på skärm respektive när man skriver ut den. På så sätt kan sidan anpassas till mediet.

För utskriften rekommenderas:

Ta bort navigationen – men behåll eller sätt dit en sökväg (se sid 152 ) som visar var i webbplatsen sidan befinner sig. Gör det även tydligt vilken webbplats utskriften kommer ifrån och datum som gäller för sidan (se Ange hur aktuell sidan är, sid 342 ).

Om typsnittet är anpassat för skärm (se Använd ett lättläst typsnitt för den löpande texten, sid 51 ), kontrollera att det ser bra ut även på papper, eller använd ett annat typsnitt.

Om sidan är mer än 600 pixlar bred, bör den stuvas om så den ryms på ett A4:s bredd.

comments powered by Disqus