Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Urval

Ibland finns inget behov av att visa allt. Ett urval kan användas för att väcka användarens upptäckarlust eller för att dölja sidor som det ändå är osannolikt att användaren någonsin kommer till.

Urvalet görs vanligen genom att sidorna sorteras och att de som hamnar längst fram behålls.

Vanliga sorteringsordningar för urval är tid, rang och slump (se Sortering , sid 189).

comments powered by Disqus