Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Uppmärksamma söktjänsterna på att webbplatsen finns

Utnyttja gärna de registreringsmöjligheter som finns hos de flesta söktjänster, för att uppmärksamma dem på nya webbplatser eller stora ändringar på befintliga.

www.anvandbart.se/ab/uppmarksamma-soktjansterna finns länkar till anmälningsformulär.

comments powered by Disqus