Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd inte animation för att fånga uppmärksamhet

Eftersom animation är en så stark uppmärksamhetsfångare, är det frestande att använda det för att dra användarens uppmärksamhet till sådant som är viktigt.

Detta är emellertid ett grepp som fungerar allt sämre. Användarna har lärt sig att associera animationer med reklam, och att något försöker dra uppmärksamheten till sig har numera paradoxalt nog blivit en signal om att det inte är något man behöver lägga märke till.

comments powered by Disqus