Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Var återhållsam med uppmaningar

Det kan vara frestande att försöka göra länken mer engagerande genom att formulera den som en uppmaning. ”Klicka här för att…”, ”Läs mer om…”. Det kan göra den mer klickad – men måste göras med försiktighet. Om många länkar använder tricket blir det bara brus och resultatet sämre än om ingen gör det.

comments powered by Disqus